Köszöntő

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete és minden lakosa nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt településünk honlapján.


TOVÁBB
A közösségért végzett munkáértA KÖZÖSSÉGÉRT VÉGZETT MUNKÁJÁÉRT


Plakettben részesültek • Őri Józsefné Tanár, iskolaigazgató 1988
 • Őri József Tanár, tanácstag 1990

 

  • Dr. László József Orvos, tanácstag 1990
  • Kövér Gyuláné Tanácstag 1990
  • Darócziné Radócz Erzsébet Tanácstag 1990
  • Papp Antalné Tanár, Pávakör vezető 1991
  • Fekete Károly Pávaköri tag 1991
  • Sólyom Imre Pávaköri tag 1991
  • Horváth Lajos Citerazenekar vezető 1993
  • Szabó Gábor Birkózó edző 1993
  • Balogh Tihamér Tűzoltóparancsnok 1994
  • Papp Józsefné Pedagógus 1994
  • Jakab Sándorné Óvónő 1994
  • Dr. Katona Ignác Állatorvos 1996
  • Dr. Katona Ignácné Gyógyszerész 1996
  • Dajka Ernő Sportkör elnöke 1997
  • Farmasi József Kertbarátkör elnöke 1997
  • id. Gyenge Zsigmond Presbiter, pénztáros 1997
  • Nagy Károly Presbiter, gondnok 1997
  • Dr. Matolcsi Lajos Egyetemi tanár 1998
  • Kiss László Lelkész 1998
  • Papp Antal Tanár 1999
  • Gyarmati Imre Nyugdíjas 1999
  • Kiss Sándorné Óvodavezető 2000
  • Groskáné Piránszki Irén Közösségfejlesztő 2000
  • Nagy Zsigmondné Nyugdíjas 2000
  • Daróczi Zoltán Nyugdíjas 2001
  • Mészáros István Képviselő 2001
  • Bai Károly Képviselő, Baráti Kör elnöke 2002
  • Tiszai Zoltánné Nyugdíjas 2002
  • Balogh Sándorné közművelődési előadó 2003 
  • Tiszai Károly sport menedzser 2003
  • Dr Borus László háziorvos 2004

 

  • Törő Barnáné Tanár iskolaigazgató 2005

 

  • Józsa Kálmánné Művelődési Ház igazgató 2005

 

 • Szücsné Pántya Ilona intézményvezető 2006

Nádháziné Bende Zsófia jegyző 2008

Frank János Tanár 2008

Török Benjamin Nyugdíjas 2008