Köszöntő

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete és minden lakosa nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt településünk honlapján.


TOVÁBB
Önkormányzati rendeletek


Rendelet száma Cím Kihirdetés
1/2007. (I.25.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról 2007.02.01
3/2007. (III.26.) A szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól 2007.01.01
4/2007. (III.26.) A gyermekek érdekében biztosított támogatásokról 2006.01.01
17/2007. (XII.20.) A 2008. évi átmeneti gazdálkodásról 2008.01.01
18/2007. (XII.20.) Az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) számú rendelet módosításáról 2006.12.20
19/2007. (XII.20.) A magánszemélyek kommunális adójáról 2008.01.01
20/2007. (XII.20.) A helyi iparűzési adóról 2008.02.16
21/2007. (XII.20.) Az idegenforgalmi adóról 2008.02.16
22/2007. (XII.20.) A közüzemi ivóvíz- és csatornadíj megállapításáról szóló 15/2006 ( XII. 7.) számú rendelet módosításáról 2007.01.01
23/2007. (XII.20.) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2007 (III. 26.) számú rendelet módosításáról 2008.01.01
24/2007. (XII.20.) A gyermekek érdekében biztosított támogatásokról szóló 4/2007 (III. 26.) számú rendelet módosításáról 2008.01.01
1/2008. (I.20.) A szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2007 (III. 26.) számú rendelet módosításáról 2008.02.01
2/2008. (III.01.) A temetőkről és a temetkezésről szóló 4/2001(II.20.) számú rendelet módosításáról 2008.03.01
3/2008. (II.28.) Az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2008.01.01
4/2008. (III.20.) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 19/2007 (XII. 20.) számú rendelet módosításáról 2008.07.01
5/2008. (III.20.) Az önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2004 (IV. 30.) számú rendelet módosításáról 2008.03.20
6/2008. (III.20.) A szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2007 (III. 26.) számú rendelet módosításáról 2008.03.20
7/2008. (IV.18.) Az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) számú rendelet módosításáról 2008.04.18
8/2008. (IV.18.) 8/2008 (IV. 18.) Az önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról 2007.04.18
9/2008. (IV.18.) Az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló 13/2004 (IV.30.) rendelet módosításáról 2008.04.18