Köszöntő

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete és minden lakosa nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt településünk honlapján.


TOVÁBB

Eseménynaptár

Nagyrábé TV - Interjú

Szennyvízberuházás (állapotjelentés, információk 2018.08.17.)

TOVÁBB

Ebtulajdonosok figyelem!

Tájékoztatás azok részére, akik a júliusi ebösszeírás során nem szolgáltattak adatot.

/Az adatszolgáltatás a mellékelt adatlap kitöltésével teljesíthető./

TOVÁBB

Tájékoztató - Egyenlő Bánásmód Hatóság

Az Egyenlő Bánásmód hatóság szeptemberi ügyfélfogadásainak időpontjai és Hajdú-Bihar megyei helyszínei.

/Egyenlő bánásmód - Mindenkit megillet!/

TOVÁBB

Felhívás - Téli rezsicsökkentés

(azok részére, akik nem részesültek 2018-ban a 12000 Ft összegű gázszámlában jóváírt rezsicsökkentésben)

Lakossági Hirdetmény

a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) végrehajtásáról

A támogatás keretében a Korm. határozat alapján háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be az érintett helyi önkormányzatnál, legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő.

Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható. Az igénylő személynek az adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye.

Háztartás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének f) pontja szerint az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége. 

Megkérjük az érintett lakosságot, hogy bejelentett lakóhelyüket, vagy bejelentett tartózkodási helyüket szíveskedjenek rendezni. Ugyanazon címre kizárólag egy igénybejelentés nyújtható be, vagyis, ha több család, külön háztartásban is lakik egy címen, abban az esetben is csak egy igénylés adható be.

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, így nem részesülhet ebben a támogatásban, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, azaz lakossági földgázfogyasztó vagy távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztó.

Továbbá a kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

A határidő lejártát követően a benyújtott igényeket összesítjük és azt továbbítjuk a Magyar Államkincstárnak.

Ezt követően BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

  1. egységes, országos adatbázist hoz létre;
  2. adminisztratív vizsgálatot folytat le az igénybejelentésekkel összefüggésben;
  3. BM OKF főigazgatója meghatalmazást ad a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének, hogy – az adminisztratív vizsgálat részeként – szükség szerint további adatgyűjtést, valamint szúrópróbaszerű, helyszíni vizsgálatot végezzen.

A helyszíni vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményez.

A Belügyminisztérium az érintett önkormányzatok által elvégzett igényfelmérés eredményéről 2018. október 31-ig tájékoztatja a Kormányt, a szükséges források önkormányzatonkénti összegéről ezzel egyidejűleg születik kormánydöntés. A támogatás felhasználásának részletszabályait az érintett önkormányzat részére kiadott támogatói okirat fogja szabályozni. Így a további információkról a későbbiekben tájékoztatjuk a lakosságot.

Az igénylő lapokat 2018. szeptember 1-től nyújthatják be az önkormányzathoz ügyfélfogadási időben. 

TOVÁBB

FELHÍVÁS!

Egyszeri tanévkezdési támogatás!

TOVÁBB

Foglalkoztatás-növelést célzó pályázat megvalósítása

TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001 - Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen.

TOVÁBB

Korábbi hírek