Köszöntő

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete és minden lakosa nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt településünk honlapján.


TOVÁBB
Nagyrábé címere


Nagyrábé község címere csücsköstalpú kék pajzsban, zöld mezőn három, kissé ívelt, arany búzakalász. A pajzson jobbra forduló nyitott sisak. Sisakdísze jobbra néző, buckán álló, ezüst őrdaru. A sisaktakaró kék-arany, vörös-ezüst.

 

Nagyrábé címeres pecsétnyomója egy 1692-ben kelt levélről ismert, amelynek minősége sajnos nagyon rossz. Mindössze a     FALV PECZTI szavak olvashatók, s címerként három hal formájú (?) ábrázolás vehető ki. A község urbáriumán a pecsétnyomó körirata a következő: RABE FALV PETSETI 1708. A címerkép itt is kivehetetlen.


Mindenesetre az 1708-ban készíttetett pecsétnyomó a községi élet és közigazgatás folyamatosságára utal.

 

Nagyrábé 1803-ban új pecsétnyomót készíttet, amelynek körirata a következő  N. RABEI PETSET 1803.


Címerképe pedig egy hétágú korona középső ágából kinövő, s heraldikailag szembeforduló három búzakalász. Ez utóbbi motívum egyértelműen a falu jobbágy mivoltára, földműves jellegére utal.

 

1852-ben az akkor vésett pecsétnyomó tanúsága szerint a címer tovább bővült. A NAGYRABÉ HELYSÉG PECSETJE 1852 köriraton belül karéjos pajzsalakban, amelynek alsó harmadát pázsit foglalja el, a pázsitból kinövő, heraldikailag kissé jobbra hajló búzakalász nő ki. A pajzson nyugvó sisak koronája jobbra forduló, egyik lábával követ tartó darumadár látható.

 

A címer tehát kiegészült sisakkal, koronával és sisakdíszként őrdaruval. A lábával követ tartó daru, amely a Sárrét több településének címerében is felbukkan, a többiekre őrködő, vigyázó madarat jelképezi, átvitt értelemben pedig az óvatosság, a vigyázás szimbóluma. A község címere így tehát heraldikailag teljessé vált, jelezték a sisaktakarókat is.


Ezt a címerképet vésték fel a századfordulótájt készített, akkortájt elterjedő fémbélyegzőre is.

 

Az 1898-ban felállított, s többek között a települések címereinek a felülvizsgálatával is foglalkozó Országos Községi Törzskönyv Bizottság 1914-ben, a fentiek alapján Nagyrábé címerét a következőképpen határozta meg. “Rendes alakú, kék színű pajzsban, három búzakalász alkalmazandó azzal a kikötéssel, hogy a sisak a heraldika szabályai szerint nem szemben, hanem kissé jobbra fordított helyzetben ábrázolandó, a sisaktakaró pedig jobbról vörös-arany, balról kék-ezüst színűek legyenek.”


(Nyakas Miklós, Hajdú-Bihar Megye címerei. Hajdúböszörmény 1991.)

 

A címer újratervezésére a település képviselőtestülete 1998-ban adott megbízást Bogdán István grafikus művésznek. Az újratervezett változatot a lektorátus szakvéleményének felhasználásával 1/1999. (I. 19.) ÖR. számú rendeletével 1999. január 19-én fogadta el a képviselőtestület.