Köszöntő

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete és minden lakosa nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt településünk honlapján.


TOVÁBB
GYÁSZHÍR

Elhunyt Józsa Kálmán!
Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy életének 76. évében (2021. november 07-én) elhunyt településünk volt polgármestere (korábbi tanácselnöke). Józsa Kálmán több mint 21 éven át volt Nagyrábé Nagyközség vezetője.
Saját magam, településünk lakosainak, Önkormányzatunk és Intézményeink dolgozóinak nevében Őszinte részvétemet fejezem ki a család minden tagjának.
Tiszai Károly
Nagyrábé Nagyközség
Polgármestere

Józsa Kálmánra az alábbi gondolatokkal emlékezünk - melyek 2019. április 26.- án, a számára odaítélt "díszpolgári cím" átadójára íródtak.
Józsa Kálmán Nagyrábé utolsó tanácselnöke és első polgármestere 1946. március 2-án született településünkön. Édesapja asztalosként érkezett Egercsehiből, Békés megyéből származó édesanyja a háztartást tartotta kézben. Már kisiskolás korában a technika érdekelte, ami a berettyóújfalui Arany János Gimnáziumban az elektromosság tárgykörére szűkült. Az érettségi megszerzését követően a rádió-televízió műszerészi szakmát tanulta ki, majd gyakorolta a GELKA-nál. Nem sokkal később ő lett a bihari és a sárréti térség színes televízióinak egyik szerelőmestere. Szerette ezt a változatos munkát, amivel elismerést, megbecsülést szerzett, közben sok barátot is.
1985-ben beválasztották a tanácsba, amely aztán elnökévé választotta. Három település: Nagyrábé, Bihartorda és Bihardancsháza mindennapjait igazgatta, amelyet aztán az önállóság, illetve a körjegyzőség kialakítása követett. 5 évig volt tanácselnök, majd 1990-ben a nagyrábéi emberek bizalmát elnyerve Nagyrábé első polgármestere lett. 21 éves településvezetése alatt, kiváló lobbitevékenységének, szervezőmunkájának köszönhetően víz- és úthálózat kiépítés, telefonfejlesztés és vezetékes gázellátás kiépítése valósult meg. Ezekkel a beruházásokkal Nagyrábé elindult a fejlődés útján. Józsa Kálmán kezdeményezője volt a Bihari Önkormányzatok Szövetsége megalakításának.
Nagyrábén mindig meghatározó volt a kulturális élet, melyet Borsós László és dr Matolcsi Lajos alapozott meg. Ezt az örökséget vitte tovább feleségével Martinecz Mártával, aki 15 évig volt a Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója.
Józsa Kálmán segítője volt a Kalendáriumi körnek és közösségfejlesztők segítségével az 1991-ben megalakuló Nagyrábéi Baráti Kör és Egyesületnek, akik összegyűjtötték a falu régmúltjának emlékeit, majd papírra vetve elkészítették a Nagyrábéi Falukönyv 1992-ben az 1. 1995-ben a 2. és 2001-ben a 3. kötetét. Személy szerint ösztönözte a település múltját és jelenét bemutató színvonalas kiadványok, térképek, képeslapok, programajánlatok készítését – ezekhez ő készítette és szerkesztette a fotókat.
A művelődési házban tevékenykedő közösségeket is segítette: a Nagyrábéi Pávakör számos oklevelet, arany minősítést, arany páva díjat kapott. A fiatalok közösségi tevékenységéhez motiválásként több közösségfejlesztői ifjúsági felmérést segített elkészíteni. Tapasztalatszerző látóúton a fiatalokkal együtt részt vett Csurgón, melynek eredményeként 1997-ben megalakult a Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum. Ez a szervezet fogta össze a kis közösségekben tevékenykedő fiatalokat, segítették egymást, tartalmas szabadidős programokat biztosítva a falu fiataljainak. Támogatásával számos kulturális esemény színesítette és gazdagította Nagyrábé életét.
A pályázati lehetőségeket kihasználva megújulhatott a település több épülete, többek között a művelődési ház, iskola konyha, orvosi rendelő, óvoda. Az erdélyi Koronddal kialakított és ápolt testvérkapcsolatra mindannyiunkat emlékeztet a polgármesteri hivatal székely kapuja.
Pályafutása alatt több szakmai és egyéb kitüntetést, elismerést kapott.
Egyik hobbija a fotózás volt, amelynek leggyakoribb témája a múlt megörökítése. Gazdag gyűjteménye van, és ezekből a gyűjtéseiből a levéltárakat is gyakorta megajándékozta. Fontosnak tartotta szülőfalujának Nagyrábénak a múltját, jelenét és jövőjét. A Nagyrábéi Képeskönyv 2009-ben megjelent 1. és 2017-ben megjelent 2. kötetében megörökítette a falu múltját idéző fotókat, hogy ne csak olvashassanak, hanem láthassák is az utódok hogyan is éltek ebben a kis faluban.
Két felnőtt gyermeke és négy unokája van. Józsa Kálmán nyugdíjba vonulása után is meghatározó személy volt a településünk életében.
Egész munkásságát a szülőfaluja iránti tisztelet és szeretet jellemezte.
Önkormányzatunk képviselőtestülete tiszteletünk és megbecsülésünk jeleként díszpolgári cím adományozásával is kifejezte megbecsülését. Ezzel is nyomatékosabbá igyekeztünk tenni és meghálálni a település fejlődésért, az itt lakókért végzett tevékenységét!