Köszöntő

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete és minden lakosa nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt településünk honlapján.


TOVÁBB
I. Szervezeti és személyzeti adatok


I.1. Elérhetőségi adatok:

 

   

Hivatalos név:

Nagyrábé-Bihardancsháza Önkormányzati
Társulás

 

                        

Székhely:

 4173 Nagyrábé, Kossuth Lajos út 5.

 

Postacím:

 -II-  

Telefonszám:

0654/477-020, 0620/9727867

 

Faxszám:

0654/534-011

 

 

Központi elektronikus levélcím:

hivatal@nagyrabe.hu

 

 

A honlap URL-je:

www.nagyrabe.hu

 

Ügyfélszolgálat elérhetősége: 

0654/477-020, 0620/3946848,
0654/534-011
4173 Nagyrábé, Kossuth Lajos út 5.

 

Az ügyfélszolgálati vezető neve:

Majoros Emese jegyző

 

Az ügyfélfogadás rendje:

   

I.2. A szervezeti struktúra:

 

   

I.3. A szerv vezetői:

Tiszai Károly polgármester, a társulási tanács
elnöke
0654/477-020
0620/9727397
hivatal@nagyrabe.hu

Balku Tamás polgármester
0654/479-500, 0620/965-2094
Fax: 0654/479-500
bdancshazaph@gmail.com

 

 

I.4. A szervezeti egységek: 

Nincs szervezeti tagozódás.

 

 

 

 

 

I.5. A szerv felügyelete alatt álló
más közfeladatot ellátó szerv:

Nagyrábéi Óvoda-Bölcsőde, Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat
4173 Nagyrábé, Rétszentmiklósi út 2/b.
0620/925-6770
e-mail:ovoda@nagyrabe.hu


 

I.6. A közfeladatot ellátó szerv
honlapjának URL-je:


   

I.7. A közfeladatot ellátó szerv
elérhetősége:

Nagyrábé, Rétszentmiklósi út 2/b.
Tel.: 0620/925-6770
Nagyrábé, Kossuth Lajos út 5.
Tel.:0654/477-020, 0620/972-7867
Fax: 0654/534-011
 

 

I.8. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek:

Nincs ilyen szervezet.

 

I.9. A szerv által alapított közalapítványok:

Nincs a közfeladatot ellátó szerv által alapított
közalapítvány.

 

I.10. Lapok

Nincs a közfeladatot ellátó szerv által alapított
lap.

 

I.11. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy
felügyeletet gyakorló szerv:

 

   

1.Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Kormánymegbízott: Rácz Róbert
Főigazgató: 
Dr. Vasas Lászlóné
Cím: 
4024 Debrecen, Piac u. 54.

Postacím:  4002 Debrecen Pf. 83.
Telefonszám: +36 52 504-100
Fax: +36 52 504-105
E-mailhivatal@hbmkh.hu
Honlap:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar

Törvényességi Felügyeleti Főosztály
E-mail:  
torvenyesseg@hbmkh.hu

Hatósági Főosztály
E-mail: hatosag@hbmkh.hu

2.Állami Számvevőszék

Székhely: 1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u.10.
Postacím: 1364 Budapest 4. Pf. 54
Központi telefonszám: +36 1 484-9100
Központi fax: +36 1 484-9200
Központi e-mail: szamvevoszek@asz.hu
Honlap: www.asz.hu

3. Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség
Cím:
 4024 Debrecen, Széchenyi u. 9.

Postacím: 4001 Debrecen, Pf. 60.
Vezető: Dr. Simon Ernő megyei főügyész
Telefon: +36 52 412-415, +36 52 414-424,
+36 52 414-771
Fax: +36 52 316-772
E-mail: hab.fou@mku.hu

Közönségkapcsolat

Vezető: Dr. Lajos Béla osztályvezető főtanácsos
Postacím: 1364 Budapest 4. Pf. 54
E-mail: szamvevoszek@asz.hu
Telefon: +36 1 484-9155
Fax:
 +36 1 484-9209

E-mail: szamvevoszek@asz.hu
Fogadóórát az ÁSZ elnöke az interneten
tart az ÁSZ honlapján megjelölt időpontokban.


Állami Számvevőszék Hajdú-Bihar Megyei
Kirendeltsége

Cím: 4024 Debrecen Vármegyeháza u. 1/b.
Vezető: Kozák György kirendeltségvezető
Telefon és fax: +36 52 524-660,
+36 52 524-661, +36 52 524-660
Honlap: www.asz.hu
E-mail: hajdubihar.otell@asz.x400gw.itb.hu
Ügyfélfogadás:
H-Cs: 8.00-16.30
P: 8.00-13.30

 

 

 

 

 

I.9. Költségvetési szervek:

 

Nagyrábéi Óvoda-Bölcsőde, Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat
4173 Nagyrábé, Rétszentmiklósi út 2/b

Tel: 0620/9256770
e-mail: ovoda@nagyrabe.hu
Alapító jogszabály: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.
Nagyrábé Önk. :24/2018. (II.22.)
Bihardancsháza Önk.:16/2018. (II.15.)
Nr.-Bd. Önkormányzati Társ.: 3/2018. (II.22.)

 

   
 

 

 

I.10. A költségvetési szerv vezetője:

Bézi Lajosné intézményvezető

 

 
Kapcsolódó dokumentumok: