Köszöntő

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete és minden lakosa nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt településünk honlapján.


TOVÁBB
2.1. A szerv alaptevékenységét és feladat- és hatáskörét meghatározó jogszabályokMagyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény

A 2016. évi CL. törvényaz általános közigazgatási rendtartásról
(https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1600150.tv)

A Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti- és működési szabályzata: