Köszöntő

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete és minden lakosa nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt településünk honlapján.


TOVÁBB
Szociális intézmények
Idősek Napközi Otthona

4173 Nagyrábé Arany János u 11.
Telefon: 54/477185
Vezető: Eszenyiné Pikó Zsuzsa

Idősek Klubja

 

 


Egységei: Idősek Klubja, Nagyrábé, Arany J. u. 11. sz.

 

Feladatköre: Nagyrábé nagyközség területén biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó alap és szakosított ellátás működési feltételeit, szakmai irányítását és gazdálkodását.

 

Nappali ellátás: Az intézmény a településen élő nyugdíjas lakosság részére lehetőséget biztosít napközbeni tartózkodásra.

 

A feladat ellátás szakmai tartalma: Háromszori étkeztetés biztosítása, szabadidős programok szervezése, kultúrálódási lehetőség, egészségügyi ellátás és személyi higiénia biztosítása.

A fizikai ápoláson túl, mentális ellátást is biztosítunk. Személyre szabott bánásmód, egyéni és csoportos megbeszélések, esetmegbeszélések teszik tartalmassá a szociális munkát. Krízis helyzetben hatékony segítséget tudunk nyújtani. Erősítjük az egyén problémamegoldó képességét.

 

A településen ez az egyetlen szociális intézmény, ezért a pszichiátriai és szenvedély betegek ellátása is itt történik. Védett hátteret biztosítunk számukra az életvitelük folytatásához. A nappali ellátáson túl, a szociális étkezetés és a házi segítségnyújtás is innen szerveződik.

 

Helyet adunk, s szervezzük a Nyugdíjas Klub tevékenységét is. Jó a kapcsolat a civil szervezetekkel s a településen működő más szervezetekkel. Az intézmény nyitott, rendezvényeinket szívesen fogadjuk a település minden lakosát.

 

Az életvezetési problémákkal, szociális gondokkal küszködő családok, illetve személyek szociális és mentálhigiénes ellátását a Családsegítő Szolgálat látja el.

 

A gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítését a Gyermekjóléti Szolgálat végzi.