Köszöntő

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete és minden lakosa nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt településünk honlapján.


TOVÁBB
Művelődés, kultúra, szórakozás

igazgató: Ráczné Fekete Ilona
Cím: Nagyrábé, Rétszentmiklósi út 2/a, 4173
Telefonszám: (54) 534 061
kossuthlajos.muvhaz@enternet.hu
Könyvtár: Földesi Marianna

Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár

A nagyrábéi Kossuth Lajos Művelődési Ház 1962-ben, a volt malom átalakításával épült. Itt kapott helyet a Községi Könyvtár is, mely 1975-ben bővítésre került. 1992-ben a két intézményt összevonták, így ma már a Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár nevet viseli.

 

Az intézmény munkájában jelen vannak úgy a hagyományos tevékenységek, mint az új közösségi formák:

az egész települést megmozgató nagyrendezvények - szüreti felvonulás, majális, falunap, nemzetközi kórusok, tánccsoportok fogadása, térségi ifjúsági találkozó, bálok

kiscsoportos tevékenység - citera- és szövő szakkör, pávakör, ulti klub, Hagyományőrző Ifjúsági Klub

művészeti tevékenység - Nagyrábéi Művésztelep, kiállítások

egészségmegőrző- nevelő és életmód programok - vetélkedők, diabétesz klub, népfőiskola

gyermekrendezvények - játszóház, kézműves foglalkozás, színház, gyermek- és ifjúságfejlesztő tréningek, kézműves nyári tábor

kiránduló- és színházbuszok indítása,

Nagyrábéról elszármazottak találkozója,

Nagyrábéi Falukönyv szerkesztése, kiadása,

Nagyrábéi Hírmondó szerkesztése.

 

A könyvtárban több mint tizennégyezer kötet könyv  várja olvasóit, ahol a könyvkölcsönzés mellett folyóiratokat, napilapokat forgathatnak a látogatók. A könyvtáros könyvtári órák és más könyvtári rendezvények keretében ismerteti meg a gyermekeket a könyvek világával.

Az 1989-ben elindított közösségfejlesztő folyamat, valamint az 1995-től ifjúság körében végzett felmérések eredményeképpen egyesületek, körök, klubok alakultak: Nagyrábéi Baráti Kör és Egyesület, Kertbarátkör, Népfőiskola, Életreform Klub, Hagyományőrző Ifjúsági Klub, Próbálkozó Ifjak Klubja, Gyermek- és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum. Ezeknek a civil szervezeteknek a működéséhez az intézmény adott, ad otthont. Egészséges, harmonikus együttműködés jellemzi a település közművelődési tevékenységét, melyhez nagyban hozzájárul az Önkormányzat erkölcsi és anyagi támogatása.

A falu kulturális életében nagy előrelépést jelentett, hogy az Önkormányzat 1998-ban átadhatta a lakosságnak a felújított és kibővített Művelődési Ház és Könyvtárat. Így ez a közösségi és művelődési szintér alkalmassá vált a színvonalas, tartalmas művelődési tevékenység megvalósítására, a közösségek, civil szervezetek és a 2000. március 14-én átadott INFO-KUCKÓ-TELEHÁZ befogadására.

A művelődési ház a különböző korosztályok számára szervezett sokoldalú, gazdag programjai mellett infrastruktúra biztosításával, technikai eszközeivel kiszolgálja az Önkormányzat intézményeit, a kisebbségi önkormányzat és a civil szervezetek programjait, összejöveteleit, ünnepi rendezvényeit is.

Az "információs társadalom" ma új kihívást jelent a közművelődési intézmények, színterek számára is. A Teleház, mint modern kommunikációs és információs központ egy új esély és lehetőség a faluban élők számára. Részben a fiatalok találkozóhelye, részben a különböző korosztályoknak nyújt szolgáltatásokat. Az Önkormányzat nagy anyagi áldozatot vállalt és vállal a Teleház működtetésében.

Az intézmény otthont ad a Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórumnak, mely mint legitim ifjúsági érdekképviseleti szervezet koordinálja a fiatalok közösségeit, tartalmas szórakozást, szabadidős programokat biztosít számukra.

 

Hasznos linkek

 

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

Magyar Müvelődési Intézet

Kölcsey Ferenc Megyei Közmüvelődési Intézet

 


Balogh Sándorné

Könyvtár
Cím: 4173 Nagyrábé Rétszentmiklósi ut 2/a
E-mail cím: kossuthlajos.konyvtar@t-online.hu
Telefon: 54-534061
Fax: 54-534061

Nyitva tartás
  Hétfő: 13-17
  Kedd: 8-12 15-17
  Szerda: 8-12 13-15
  Csütörtök: 8-12 15-17
  Péntek: 10-12 13-17
  Szombat: zárva
  Vasárnap: zárva

Földesi Marianna
könyvtáros

 

Könyvtári adatok

A könyvtár a nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő közművelődési könyvtár

Tevékenységének főbb jellemzői:

Könyvállományát a helyi igényeknek megfelelően folyamatosan fejleszti és rendelkezésre bocsájtja.

Tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól, részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.

Tájékoztatást ad a könyvtár használatáról, biztosítja a statisztikai adatszolgáltatást.

Helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt.

Könyvállomány 2004. junius 30-án: 9729 kötet

Szépirodalom: 3917 kötet

Szakirodalom: 3362 kötet

Gyermek és ifjúsági irodalom: 2450 kötet

Az állomány tagolódása:

kézikönyvek, felnőtt szépirodalom, felnőtt szakirodalom, ifjúsági szépirodalom, ifjúsági ismeretterjesztő irodalom

Szolgáltatások:

kölcsönzés, helybenolvasás, könyvtárközi kölcsönzés,

folyóiratolvasás

Folyóiratok:

Népszabadság, Hajdú-Bihari Napló, Alföld, 2 Zsiráf, Lakáskultúra, Ideál,Bihari Hírlap, Debreceni Szemle,Természetbúvár

Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár